III Ogólnopolska Konferencja Studentów
i Młodych Naukowców "Psych-On"

8-9 grudnia 2018 r.
Instytut Psychologii UŁ

Studenckie Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii wraz z Zakładem Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień, Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego ma przyjemność zaprosić na trzecią Ogólnopolską Konferencję Studentów i Młodych Naukowców "Psych-On", która odbędzie się 8-9 grudnia 2018 roku w Łodzi.

Rejestracja biernego uczestnictwa możliwa przez formularz

Rejestracja czynnego uczestnictwa możliwa przez formularz

Udział w konferencji jest płatny 15 zł dla uczestników biernych oraz 20 zł uczestników czynnych. Zapraszamy!

Zarejestruj swój udział.

Otwarta!

Konferencja organizowana jest pod patronatem Dyrektora Instytutu Psychologii UŁ
Prof. dr hab. Iwony Janickiej