III Ogólnopolska Konferencja Studentów
i Młodych Naukowców "Psych-On"

7-9 grudnia 2018 r.
Instytut Psychologii UŁ

Studenckie Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii wraz z Zakładem Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień, Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego ma przyjemność zaprosić na trzecią Ogólnopolską Konferencję Studentów i Młodych Naukowców "Psych-On", która odbędzie się 7-9 grudnia 2018 roku w Łodzi.

Rejestracja biernego uczestnictwa zostanie ogłoszona wkrótce

Rejestracja czynnego uczestnictwa zostanie ogłoszona wkrótce

Udział w konferencji jest płatny 25 zł dla uczestników biernych oraz 10 zł uczestników czynnych. Zapraszamy!

Zarejestruj swój udział.

Dostępne wkrótce!

Konferencja organizowana jest pod patronatem Dyrektora Instytutu Psychologii UŁ
Prof. dr hab. Iwony Janickiej